Bestyrelsen i AOF-Øst har besluttet at etablere den socialøkonomiske virksomhed,

Kursskifte ApS – en AOF Virksomhed

 


Baggrunden for beslutningen skal findes i idegrundlaget for AOF-Øst, som tager sit udgangspunkt i den danske tradition om et aktivt civilsamfund, samt en aktiv folkeoplysende indsats.

Som en del af en landsdækkende organisation, har AOF- Øst bidraget til udviklingen af redskaber til at løfte en særlig indsats for lærings- og udviklingsaktiviteter målrettet samfundets svageste grupper, eksempelvis borgere på kantet af arbejdsmarkedet, borgere med anden etnisk baggrund, samt andre borgere med et markant socialiseringsbehov.

Som forening er AOF- Øst i sit udgangspunkt en socialøkonomisk virksomhed, idet foreningen lever op til kravene for at blive registeret efter lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder. Bestyrelsen i AOF-Øst har dog valgt at etablere en selvstændig socialøkonomisk virksomhed.

Kursskifte Aps. – en AOF Virksomhed vil medvirke i arbejdet med at udvikle nye indsatser / nye former for lærings- og udviklingsaktiviteter for marginaliserede / margineringstruede sociale målgrupper.

Specielt i forhold til det element i definitionen af socialøkonomiske virksomheder, der taler om erhvervsmæssige drift (”Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning”) har talt for etablering af den selvstændige enhed / virksomhed.

Endvidere har baggrunden været ønsket om at udvikle nye samspilsformer, dels med virksomhedens kommende kunder, dels med andre socialøkonomiske virksomheder. Udgangspunktet for dette udviklingsarbejde involverer selvsagt de kompetencer der ligger i AOF-Øst’s organisation, såvel undervisningsmæssig som administrativt.

 

Kontaktperson:

Kim Lauritsen
kiml@aof-east.dk